5 72%

“Đợi đã! Đó là em gái tôi! Không thể nào!” “Là ngươi khiêu khích ta trước! Ta nhịn không được nữa.” Máu dồn lên đầu và háng, anh không thể chịu nổi. Thật khó chịu khi bị một anh trai còn trinh như vậy bắt xuất tinh…nhưng cảm giác thật tuyệt…