4 43%

Anh trai tôi đã kết hôn và sống với vợ tại nhà của bố mẹ tôi. Tuy nhiên, anh trai Sumire của tôi là một người anh rể, người không đi làm cho đến nửa đêm hoặc rạng sáng và đợi đến khuya. Đến một ngày nhìn thấy một bộ dáng như vậy, ta thừa nhận là ta thích, nhưng nàng cư nhiên từ chối … Nhưng mà anh trai ta cũng không có trở về sinh nhật Sumire, chính mình ôm nàng. Tôi làm tình lặp đi lặp lại cho đến sáng. Và quan hệ qua đường âm đạo …