6 45%

Tôi bị bạn trai phản bội và cảm thấy tuyệt vọng… Ông, chúng ta hãy uống lại ở nhà tôi! Điều này có phải là một sai lầm trong một đêm!? “Bởi vì bạn trai của tôi đã kết hôn, “Tôi thấy cuộc sống của tôi không còn lâu nữa…” Hai người tuyệt vọng có quên lý trí… Một người đàn ông trung niên và một cô gái trẻ đồng tình. Được làm “Fellatio” sau một thời gian dài… Người trung niên hấp thụ mạnh mẽ!! Quên đi những điều không mong muốn với tình dục!! Sai lầm chỉ trong một đêm! Sự đẩy của người trung niên không ngừng lại trước dục vọng của tuổi trẻ!