5 77%

Thi trượt đại học 5 năm liền! Cuối cuộc đời! Bạn cùng lớp của tôi có một công việc! Người vợ buồn của hikikomori Kuznit! Vẫn mơ về cuộc sống đại học! Và ý nghĩa đã bị phá vỡ! Tôi tự đóng cửa trong 5 năm và gặp một lỗi! Tôi không thể chịu được việc luôn nghịch ngợm với núm vú của mình! đó là kết thúc! ai đó giúp với! Tôi muốn biến mất! Tôi muốn biến mất! Tôi muốn biến mất! Tôi vẫn muốn trêu chọc núm vú của tôi! núm vú lớn