5 74%

Junichiro, một sinh viên đại học nghèo khó, đã mệt mỏi vì học hành và làm thêm việc. Anh ta sống bên cạnh Mary, một người vợ có vẻ quan tâm đến cậu ấy. Cô ấy rất tử tế, đã nấu bữa tối cho Junichiro và giặt giũ cho anh ta. Junichiro đã lạm dụng sự tử tế và lòng tốt từ những người phụ nữ này, và đi vào bẫy độc ác.