2 80%

Đối diện mắt tôi, cảnh tượng Sakura, người bạn thơ ấu mà tôi đã yêu thương mãi, bị nhóm DQN trong lớp đánh dấu bằng việc bôi dầu kích thích và bị xâm hại, khiến tôi tỏ ra phấn khích. Dẫu cho cô ấy quan trọng với tôi…cùng với việc tôi đã từng yêu thích cô ấy… Nhưng tôi không cầm lòng được khi nhìn thấy Sakura vẫn tiếp tục bị xâm hại và điên cuồng trong vai trò một đối tượng tình dục. Không thể chịu đựng được, tôi đã yêu cầu DQN biến Sakura thành một “cái gì đó” được ngâm trong thuốc kích thích. Bằng cách đó, tôi sẽ có cơ hội nhìn thấy Sakura trở thành một kẻ điên cuồng trong tình dục… Cô gái mà tôi yêu thích không phải là Sakura như một người bạn gái, mà lại là Sakura đã bị đánh mất và biến thành một “cái gì đó” tan nát trong cảm xúc.