11 70%

Đã gần một năm kể từ khi tôi cưới vợ là Claire và cô ấy thật xinh đẹp, đam mê và luôn ủng hộ khi tôi tìm việc và tôi rất hạnh phúc! Một ngày nọ, một người phụ nữ, những người muốn làm việc trong thành phố đã được giới thiệu bởi một người bạn: “Tôi muốn tăng ngân sách gia đình của tôi …”. Một anh bán hàng phát cuồng vì anh nhân viên bán bia của mình… Tôi rất ngại làm ở vị trí đó, nhưng đang tìm việc nên tôi đồng ý chỉ 3 tháng. Tôi phải sớm tìm một công việc để giải trí cho vợ! Khi được trả lương, tôi đãi vợ rất nhiều món ăn ngon!