3 73%

Gia đình “Yuha”, có chồng bị phá sản sau khi tìm kiếm một công ty mà anh ấy điều hành, đã giảm giá thuê. Chủ nhà đến thu tiền nhà nhưng chủ nhà khiêm tốn không cho người trả ngay cổng vào. Tháng sau, “Yuha” bị chủ nhà sa thải và cuộc sống của cô ấy cuối cùng trở nên điên rồ. Cô ấy đã lạc đường và trở thành người chết.