5 64%

Từ ngày tôi quyết định gánh tội cho chồng, hầu như ngày nào giám đốc Yano cũng đến. Không có dấu vết của chồng tôi, nhưng chiều nay tôi đang đi trên con đường khô khốc, cười đến nghiến răng và sau khi thừa nhận rằng tôi không thể cưỡng lại, tôi sẽ trở lại sớm. Tôi không biết mình có thể chịu đựng niềm vui trong bao lâu, nhưng trong những ngày trải qua nhiều nhất của tôi, thân và tâm tôi sẽ bình an. Và vào ngày thứ 7, tôi không thể quay lại thế giới vợ chồng tốt đẹp, không … tôi không muốn quay lại.