4 79%

Một cặp vợ chồng trong năm thứ 5 của cuộc hôn nhân. Chồng tôi, Satoshi, đã bị ông chủ của anh ấy bắn vì không lắp xe trượt vào công ty. Abe từ bộ phận thứ hai đã giúp Satoshi. Abe lôi kéo Satoshi vào bộ phận của mình, và Satoshi cũng đáng tin cậy. Abe cũng mời Satoshi đến nhà ăn tối. Vợ tôi, Yuri, cũng tin tưởng Abe. Nhưng Abe có lý do để tử tế.