2 83%

Đã 10 năm kể từ khi Eri và Yoji kết hôn trong văn phòng. Một đêm, chồng tôi trở về nhà với Saeki, hai người cùng làm việc trong công ty. Ông cho biết Bây giờ những người chuyển đến văn phòng chi nhánh Kyushu sẽ trở lại làm việc tại trụ sở chính. Eri, người đã từng là cấp dưới Bây giờ, tận hưởng cuộc hội ngộ sau một thời gian dài vắng bóng.