0 100%

Murakami quyết định đáp lại bài thuyết trình của Công ty T, công ty kiên trì đề xuất các cuộc đàm phán kinh doanh, thay mặt cho ông chủ của mình. Hibiki, người phụ trách bên kia, đang đợi trong phòng vẽ. Giọng đẹp, đường hông hấp dẫn, ngoại hình khá. Murakami, người được cho biết rằng anh ta có một cuộc hội ý và gặp lại vào ngày hôm sau, say khướt và đi đến khách sạn. Sau đó, Hibiki mạnh dạn quyến rũ Murakami … Sau đó, Murakami bị cuốn vào Hibiki. Tôi thậm chí không biết rằng đây là một cái bẫy ngọt ngào cho một mục đích nào đó …