2 33%

Tôi và Hinako trong mối quan hệ tình nhân không ràng buộc. Tôi tránh việc bắt đầu một mối quan h vì nó quá nặng nề, nhưng cô ấy nói: “Nếu không thích tôi… thì chỉ có thể làm chuyện ấy bằng chân thôi!” Và từ đó, tôi bị dồn vào những ng bị kích thích bởi tôi chân đẹp của Hinako…! Mỗi lần tôi sắp điểmo nhưng lại bịừng lại bng chân, vàậm chí còn phải chng kiến cảnh cô ấy chơi với một người đàn ông lạ! Trong quá trình bị kích thích, tôi nhận ra sức hấp dẫn của Hinako lần đầu ti. Tôi yêu cô ấy và đôi ch của cô ấy! Tôi muốn được điến cực khoái không phải bng chân mà bng âm đạo! Một cuộc tình trong sạch bắt đầu từ chân và kết thúc bằng quan hệ tình dục xuất tinh!