5 50%

Hotaru, người đã yêu người chồng là tiểu thuyết gia của mình, đã kiếm sống bằng công việc dọn dẹp. Cô ấy trải qua những ngày bị những người xung quanh khinh bỉ như một bà già, nhưng một ngày nọ, một nhân viên của công ty mời cô ấy đi ăn.