5 69%

Tôi luôn thấy anh chồng của mình là một người vui vẻ và tốt bụng trước mặt tôi… Thật đau lòng khi anh ấy phải xin lỗi trước mặt những người trong công ty như vậy… Anh ấy đã phải trải qua những thời khắc khó khăn…” Tôi muốn giúp đỡ anh ấy bất kể bằng cách nào. Điều duy nhất tôi có thể là tuân theo ông chủ và hiến dâng cơ thể… Dù cho tôi đã vâng lời ông chủ đến đâu, tôi vẫn tin rằng người duy nhất mà tôi yêu thương là chồng tôi. Tuy nhiên, thân xác của tôi đã cuốn họ vào anh ta như một cách trốn thoát khỏi tội lỗi. Và rồi, vào đêm thứ 7…