1 90%

Maeda, người làm việc cho một nhà sản xuất đồ lót và là chủ tịch thư ký. Vì cô ấy quản lý kém và buộc phải cắt giảm chi phí, chủ tịch đã yêu cầu cô ấy làm người mẫu đồ lót. Với điều kiện khuôn mặt không được chụp ảnh …, tôi miễn cưỡng chấp nhận mà không nói với chồng tôi … Chủ tịch thường yêu cầu một tác giả cấp tiến …