1 83%

Những con đom đóm đã di chuyển đến một nơi mà những kẻ giết người sử dụng thuốc kích dục tập trung lại để báo cho một người phụ nữ đã chuyển đi. Chất lỏng, thuốc mỡ, dầu, đường uống … Nhiều loại kích thích tình dục tích tụ, và nó mạnh mẽ như một phụ nữ thô tục.. Vì vậy! Mắt mất tiêu điểm và đom đóm bắt đầu chảy dịch cơ thể.. một cách tự do. Những con đom đóm, dần dần bị kẹt trong đầu, không thể hài lòng với từng …