3 40%

Ningning là nữ nhân viên duy nhất hoạt động kém của công ty đầu tư mạo hiểm. Theo yêu cầu của chủ tịch, giải trí tình dục cho các đối tác kinh doanh và đối thủ cạnh tranh. Lặp lại các dịch vụ tục tĩu mỗi ngày, từ công việc tỉnh táo hàng ngày đến buổi tối. Bí mật công ty và từng người một chảy ra, mỗi lần tôi ôm cơ thể của Ninh. Khi bạn nhớ rằng các công ty lớn lên luôn luôn có Ulla …