2 60%

Bị vợ bỏ đi và công việc cũng không suôn sẻ… Đó là lý do tại sao vào ngày nhận lương, tôi luôn luôn đến một nơi nhất định. Tôi quyết định chỉ vào ngày này, muốn quên hết mọi thứ, tôi sẽ đến gặp một cô gái tại tiệm gội đầu. Hôm nay sẽ có cô nào đến đây nhỉ… Một niềm vui chỉ xảy ra mỗi tháng một lần. Tôi đứng đợi lo lắng, thì bỗng một người vợ mới chuyển đến khu phố xuất hiện. Cô ấy trầm tĩnh và hiền lành.