4 64%

Người phụ nữ đó không phải là người phụ nữ ủ rũ như cô nhân viên văn phòng tạm thời ở nhà chúng tôi. Chồng cô ấy là một phụ nữ xinh đẹp, giàu có, ưu tú. Bạn có nghĩ họ làm việc không Họ thích coi thường chúng ta! Ngay cả khi họ Cho phép “một phát là xong”, nhân viên bị giáng chức Anh ta biển thủ tiền của công ty và đi du lịch công ty giả. Miu tham gia chuyến đi mà không hề biết rằng…