3 50%

Đó là lý do tại sao tôi đã khiến cô ấy hiểu bằng con cặc vô song của mình. Mặc dù tôi bị sỉ nhục và bị bắt xuất tinh, nhưng tôi vẫn bị cuốn hút vào cảm giác tuyệt vời như thế nào. Cuối cùng, anh ấy sẽ cầu xin bạn thử lại. Tuy nhiên, tôi không mong đợi điều này xảy ra. *Nội dung có thể khác nhau tùy thuộc vào phương pháp phân phối.