2 89%

Tại công ty mà cha tôi làm giám đốc, Mina làm việc như thư ký của ông, hỗ trợ cha trong công việc của ông. Một người đàn ông tên là Marufuji, người làm việc cùng với họ, đã bắt đầu quấy rối Mina một cách phiền phức. Mina gặp khó khăn và quyết định tìm sự giúp đỡ từ anh trai tin cậy của mình là Sugiuara. Anh đã hứa sẽ can thiệp và đưa ra lời khuyên cho Marufuji để làm Mina cảm thấy an tâm. Tuy nhiên, tình hình đã phát triển theo hướng không ngờ đối với họ.