4 85%

Rei Kuroshima (20) là một sinh viên đại học âm nhạc năng động, chỉ biết đến thế giới âm nhạc. Cô trải nghiệm một cuộc sống mà cô không lựa chọn và những điều cô chưa từng trải qua… tác phẩm đầu tiên của cô! (1) Lần đầu quan hệ tình dục với giáo viên trong trường (2) Lần đầu quan hệ tình dục với giáo viên trong trường (3) Lần đầu quan hệ tình dục khi đi làm thêm (4) Lần đầu quan hệ tình dục với đồ chơi kiềm chế (5) Lần đầu thời gian có 3P. Tôi kiêm rất nhiều trong thế giới chưa biết này. Một người phụ nữ xinh đẹp quá thanh lịch quên mất đẳng cấp của mình và vui vẻ quan hệ tình dục. Tạm biệt cuộc đời âm nhạc của tôi.