8 62%

Mey Itsukaichi, một người có tính cách mạnh mẽ, thậm chí từ chối thực hiện tình dục với chồng cô bằng cách từ chối việc “Fellatio” một cách kiên quyết. Một ngày nọ, để thoát khỏi môi trường bị gò bó của việc làm nội trợ, Mẻ Y bắt đầu làm việc như một “thư ký” cho một công ty cụ thể. Nhưng điều đang chờ đợi cô ở đó là công việc vượt quá tưởng tượng của Mẻ Y, bao gồm việc “liếm bổng” đối tác kinh doanh và “liếm phục vụ” trong phòng giám đốc. Tuy nhiên, Mẻ Y bắt đầu cảm nhận khoái cảm từ việc liếm và trở thành một “kỹ năng liếm” cho đến cả “một người liếm tới cả hậu quả” bằng cách liếm cả hậu môn của đàn ông.