4 50%

Sự tận tâm quá mức đối với các thành viên tạo ra sự khốn khổ! Một thành viên khác không hiểu quản lý, Hotaru Nogi, với cảm giác gần gũi, lao vào nhảy với ham muốn tình dục tập trung tại trại huấn luyện. Những con vật không tránh thai mà bị sóc bắn như bất cứ thứ gì. Các thành viên khác tìm thấy cô ấy và giải cứu cô ấy khỏi sợ hãi và buồn bã, nhưng chuỗi ham muốn tình dục bắt đầu! Các thành viên của ngành công nghiệp tình dục bùng nổ khi họ nhìn thấy tội phạm…