1 75%

Mio là hoa hậu của một trường đại học nổi tiếng. Cô ấy có một bầu không khí thông minh và gọn gàng, nhưng đằng sau hậu trường, cô ấy dụ dỗ chú của người ủng hộ của mình bỏ phiếu và quan hệ tình dục với cô ấy. “Nếu bạn có phiếu, tôi sẽ làm bất cứ điều gì. Tự mình liếm cái đầu trọc, Các ông bố xót xa cho khoảng trống quá ăn thịt …