8 53%

Mười năm trước, bố mẹ tôi tái hôn và trở thành mối quan hệ anh em với Hikari. Tuy không có liên hệ máu mủ nhưng tôi chưa từng xem nó là người khác giới, chắc do xa cách một năm rồi. Tuy nhiên, trong suốt hai năm tôi không gặp anh ấy, chị dâu tôi, Hikari, đã trải qua khá nhiều. Bây giờ tôi đang thấy Hikari là một người phụ nữ.