4 33%

Anh Suehiro, người mới tham gia với tư cách là một freelancer, trông còn trẻ, nhưng anh ấy hơn tôi 4 tuổi và đã có gia đình. Chúng tôi đi uống rượu với cô ấy, người dường như không đi chơi với chồng cô ấy, chúng tôi gặp nhau và kết thúc quan hệ tình dục mà không cần bất kỳ lời mời nào. Ngay cả khi rượu đã cạn và cả hai đã tỉnh lại thì ham muốn tình dục đã từng bùng lên vẫn không thể kìm nén được và họ đã quan hệ nhiều lần sau đó. Nếu chỉ làm ở nhà thì không đủ nên chúng tôi bí mật gấp xác ngay cả trong sân của cửa hàng. Rin, cộng sự làm thêm của tôi, có vẻ bắt đầu chú ý đến mối quan hệ của chúng tôi, nhưng tôi vẫn không thể chia tay với ông Suehiro…