6 70%

Kana Kusakabe người đang hẹn hò với Koji với tiền đề là sẽ kết hôn, trước đây đã làm việc trong ngành kích dục nhưng cô không bao giờ tiết lộ điều đó cho Koji , và coi đó là một bí mật đến khi chôn vùi. Khi cô đến chào hỏi cha của Koji , cô chỉ nói chuyện qua điện thoại và không biết mặt cha anh. Cô đã đến để nói chuyện về việc làm tại quê hương của Koji sau khi kết hôn, và sống cùng nhau với hai người cho đến khi công việc ổn định. Nhưng không ngờ ông bố chồng lại là một người từng là khách hàng trong thời kỳ làm kích dục của cô và là một người đàn ông tồi tệ nhất.