7 50%

Takumi, một người bạn thời thơ ấu, mất cha, sống với mẹ của cô, Ayaka. Ayaka rất khác mẹ. Nó luôn luôn đẹp và tôi đã xúc động. Vào một buổi chiều, tôi đến thăm gia đình Takumin để đổi lại trò chơi mà tôi đã mượn, nhưng không có phản hồi. Khi bạn quay ra phía sau, bạn có thể nhìn thấy Ayaka qua tấm kính. Khi tôi nhìn trộm một lúc và nghĩ rằng mình không nên làm vậy, Ayaka bắt đầu làm điều đó một mình … Tôi không thể không tiến lên và đẩy Yaka-san xuống.