9 69%

Sự tiến bộ của đàn ông làm giảm thời gian của hai vợ chồng. Shina có một ham muốn tình dục không thể chữa khỏi. Lúc đó, tôi thấy con trai tôi, Ichimotsu đã lớn. Đột nhiên tôi bị cắn bởi con cặc mà tôi muốn … Cơ thể trưởng thành của Shinna vẫn còn nhanh chóng đối với một đứa con trai thiếu kinh nghiệm. Không hài lòng với việc con trai tôi ra ngoài hôn nhân, tôi buộc nó phải tiếp tục quan hệ tình dục và sử dụng một cách hoàn toàn quét sạch nó.