8 65%

Yuri, người bao gồm phần 6 trong Văn phòng điều tra xử lý tội phạm kinh tế và tội phạm tình báo, là một điều tra viên mới và vẫn chưa có kinh nghiệm. Yuri đã báo cáo về cuộc điều tra bí mật đầu tiên vào thời điểm này, nhưng cho biết tổ chức có liên quan đến một vụ việc liên quan đến ma túy. Yuri, mặc một chiếc váy thẩm mỹ có tổ chức, cố gắng thâm nhập vào bản thân.