7 46%

Tôi đã thích Miho Matsumoto, một khách hàng, từ lâu. Tôi muốn làm rối tung khuôn mặt được trang bị đầy đủ đó bằng tinh trùng và nước bọt. Tuy nhiên, người phụ nữ đó có một người bảo vệ nghiêm ngặt và không đáp lại bất kỳ cuộc nói chuyện nào ngoài công việc. Vì vậy, tôi quyết định có biện pháp cứng rắn.