4 71%

Tôi là chủ tịch của một công ty liên kết với nước ngoài, nhưng công ty đã bị mua lại. Vị tổng thống da màu mới được bổ nhiệm đã cho biết ông sẽ sa thải tất cả nhân viên. Làm ơn, chỉ có các nhân viên cúi xuống để giúp tôi, và chủ tịch nói, “Tôi ước bạn có thể làm vợ mình làm thư ký của tôi.” Tôi rất lo lắng, nhưng không còn cách nào khác. Tôi chấp nhận điều kiện và gửi vợ tôi đến văn phòng chủ tịch. Không biết rằng vợ tôi, người đang không hài lòng khi làm tình với tôi, sẽ bị hớp hồn bởi con cặc bự của chủ tịch da đen …