6 50%

Kể từ ngày này trở đi, anh ta buộc phải phạm tội. “Tôi sẽ bôi nước hoa quả kiên nhẫn của mình thay vì dùng son bóng. Đó là một thói quen khó chịu, nhưng khi tôi tiếp tục bị xâm phạm, tôi không muốn cảm thấy điều đó, nhưng tôi bị sỉ nhục hết lần này đến lần khác. Không biết đó có phải là một bản hiến pháp buồn nhưng nhạy cảm và dễ cảm nhận không. Khi cô ấy trải qua những ngày đáng xấu hổ, cô ấy trở thành một cơ thể không thể sống thiếu con cặc to lớn của ông chủ của cô ấy …