3 50%

Tôi làm việc tại một công ty công nghệ, và lần này tôi được tháp tùng bởi người quản lý Aoi, một người phụ nữ tuyệt vời và rất tích cực trong công việc. Chúng tôi đến một ngôi làng nhỏ và tìm đến một công ty doanh nghiệp để nâng cấp lên hệ thống đám mây thay thế hệ thống cũ. Nhưng do thiếu tự tin và kinh nghiệm, tôi suýt mất việc. Ôi trời, cảm ơn người quản lý Aoi, đã đồng ý thử nghiệm hệ thống của chúng tôi. Sau khi tôi hoàn thành công việc, người quản lý mời tôi đi uống nước, đó cũng là lần đầu tiên tôi được phụ người khác. Không cần chăm chỉ làm việc, cô ấy dường như đã thay đổi thành một người tốt bụng, biết quan tâm, chăm sóc và đặc biệt hấp dẫn! Khi tôi đến khách sạn, tôi thấy rằng chỉ có một phòng cho tất cả chúng tôi! Nhưng anh ta dường như không có hứng thú gì cả.