3 73%

Mẹ vợ tôi, Mackie, đã sống với người vợ đang mang bầu của tôi được nửa tháng. Tôi nghĩ rằng thái độ của vợ tôi sẽ được cải thiện vì mẹ chồng tôi, nhưng khi nó đánh tôi mạnh hơn, tôi ngừng thủ dâm. Vài ngày sau, anh ấy nghe thấy một cuộc tranh cãi từ Maki-san và nói với anh ấy rằng anh ấy sẽ thay đổi vợ mình vì cảm giác tội lỗi của mình. Kết quả của việc đo lường sự khao khát suy nghĩ, tôi đã đánh mất những cám dỗ và khi ham muốn ngày càng lớn, từ đó tôi bắt đầu bắn một người phụ nữ vào Maki.