3 25%

Kể từ khi tôi có thể nhớ rằng tôi đã thích những người đàn ông bằng tuổi bố tôi. Cha tôi khắc nghiệt và không thân thiện. Đây có thể là một phản ứng. Giáo viên chủ nhiệm của tôi, thầy Saima, tốt bụng và biểu cảm mệt mỏi của ông ấy ngọt ngào không thể cưỡng lại được. Tôi muốn kết hôn với giáo viên của tôi… Chỉ cần có một giáo viên, tôi không muốn bất cứ điều gì khác.