1 50%

Tin tức về hội cựu sinh viên đến được với Moe, người sẽ kết hôn với một người bạn gái quan trọng. Tôi sẽ cho bạn biết về phong cách tân hippies và sự nóng lên toàn cầu. Cô ấy câu mực nhiều lần bằng cách sử dụng kỹ thuật bạn trai, rất tương thích với vùng xói mòn của Moe. Anh ta tìm kiếm tình dục mạnh mẽ thay vì lòng tốt và lặp đi lặp lại những sai lầm.