1 89%

Làm việc cho một công ty ở Tokyo, tôi bắt đầu sống trong một ngôi nhà nông thôn cũ ở vùng nông thôn mà vợ chồng tôi mong muốn. Vợ tôi rất vui với cảnh đẹp và không khí trong lành, vì vậy chặng đường sẽ khó khăn, nhưng tôi quyết định đến ngôi làng này. Những người đàn ông Seinandan của làng chào đón tôi trong ngày lên đường cũng rất tốt bụng và chân quê. Nhóm thanh niên ở làng đó sẽ làm loạn vợ yêu của tôi …!