3 57%

Tận dụng việc tái cơ cấu của chồng, tôi quyết định làm việc bán thời gian trong một quán cà phê. Trong khi chồng tôi không thể đi làm, tôi đã làm việc chăm chỉ để hỗ trợ gia đình của mình dù chỉ một chút, nhưng tôi đã bị quản lý cửa hàng, ông Mr. Rồi một ngày nọ, tôi được gọi đến văn phòng hỗ trợ và bị ông Odagiri hành hung dữ dội. Dù chống cự quyết liệt nhưng tôi và chồng đã không còn quan hệ trong một thời gian dài.