14 76%

Chồng tôi mắc lỗi đặt hàng tại nơi làm việc và bị công ty cắt lương. Chẳng việc gì phải đổ lỗi cho chồng tôi cả. Tôi chỉ phải làm việc vì điều đó! Đó là những gì tôi nghĩ lúc đó. Đến năm nay không có việc làm, điều kiện tốt nên tôi hỏi ý kiến ​​chồng và quyết định đi làm ở thẩm mỹ viện nam. …Lựa chọn này không ổn chút nào. Sếp của chồng tôi, Oki, xuất hiện ở thẩm mỹ viện nơi tôi làm việc.