7 56%

Công ty chồng tôi làm việc bị phá sản do suy thoái kinh tế. Tuy nhiên, tại thời điểm này, không thể tìm được một công việc mới. Một ngày nọ….