5 50%

Sáu năm sau khi cưới, người chồng hiền lành, chất phác luôn phục vụ tôi. Tuy nhiên, tôi buộc phải kết hôn trong một cuộc hôn nhân liên quan đến hoàn cảnh của cha mẹ tôi, và tôi không có tình cảm với hai người. Tôi gặp anh ấy trong một cuộc hôn nhân vô vọng như vậy. Khi chồng tôi giới thiệu tôi với cấp dưới, khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau … tôi đã yêu. Sau đó, cô trộm hai mắt và gặp anh ta một cách bí mật. Vào cuối mỗi tháng, với mục tiêu dành cho hai người thời gian để rời nhà đi chơi gôn …