1 83%

Khi chồng tôi đi vắng do sinh ở nhà nên quan hệ với cao anh ấy đã uống rượu. Chắc tôi đã thề khi kết hôn … Tuy nhiên, niềm vui sướng, sung sướng và cảm giác lừa được SEX quá lớn, có lẽ vì tôi không thể hài lòng về SEX với vợ mình. Những ham muốn tình dục của tôi tập trung vào tình nhân, người đã giải thoát cho tôi. Sự tương thích về thể chất là điều đáng kinh ngạc, và nó có thể là điều đáng kinh ngạc khi mang thai. Guess giả đẹp xấu mà bán được vợ tôi quả là đáng kinh ngạc