3 84%

Đã lâu không gặp … Bạn có khỏe không? … Ồ, tôi có thể về sớm bởi vì tôi là một tù nhân kiểu mẫu … Bạn không đến với chúng tôi? Dù yêu nhau đến mấy nhưng cô ấy lại là một người phụ nữ lạnh lùng… Chà… Tôi ở tù lâu năm, nhưng vẫn thu! Tôi đang ở một nơi thường lệ … Nào! lấy làm tiếc Mồ hôi và tham lam thịt dâm dục từ giữa trưa!