3 50%

Cha mẹ tôi đã bốc hơi và tôi sống với chị gái của tôi. Em gái tôi làm công nhân tạm bợ, đồng lương ít ỏi nhưng không thể thoát khỏi cuộc sống nghèo khó. Tôi nghĩ em gái tôi không cần trang điểm cũng đẹp, giống như mẹ tôi vậy. Nếu tôi sử dụng bản thân tốt hơn, tôi có thể sống trong sự giàu có, nhưng tôi luôn nói rằng tôi không có tiền. Vì vậy, tôi quyết định sử dụng em gái của mình để kiếm tiền.