0 100%

Cô gái đó cũng đang chụp những bức ảnh không phù hợp! Tsundere sẽ giới thiệu cách làm và đổ sữa ở phòng 10 bar 5! Sự tự do của takasho này là khác nhau, xoay quanh hành vi bạo lực và thổi con điếm! Mồ hôi đầm đìa mồ hôi biến thành buổi sáng lưu tình bắt đầu sau bữa ăn nhẹ nhàng! Ngoài ra, mặc dù Mako rất cuồng kinh doanh piston, anh ấy vẫn nhảy, đuổi theo và chạy ~