6 40%

Chúng tôi gặp nhau ở công viên vào lúc nửa đêm. Trên đường từ cửa hàng tiện lợi về nhà, bạn gái tôi gọi tôi ở công viên gần đó. Sau đó, chúng tôi bắt đầu uống rượu và vui vẻ cùng nhau… và trước khi tôi biết điều đó, cô ấy đã ở nhà tôi. Tôi không biết tên anh ấy hoặc những gì anh ấy làm. Nhưng vì lý do nào đó tôi không thể để nó yên được… Kỷ lục vài ngày tôi quan hệ tình dục với một chị gái đến nhà tôi.