5 64%

Khi tôi trở thành hiệu trưởng của trường đại học, tôi đã rất ngạc nhiên vì sự thiếu tham vọng của con trai tôi, Gaku. Nghĩ rằng mình sẽ thay đổi khi kết hôn, cô chắc chắn nhờ giáo sư, cháu gái của Oshima, Sora, làm mai mối cho mình, nhưng… Thực ra, kẻ nhắm đến cô không ai khác chính là Toru. Ông giả làm một người cha nghiêm khắc và cấm họ quan hệ tình dục trước hôn nhân. Một năm sau, Toru cử Manabu đi công tác 5 ngày, lên kế hoạch huấn luyện Sora.